Ledningsstöd, Strategisk kommunikation

 
Att vara chef och ledare för en organisation ställer höga krav, om ledningsförmåga.
 
Aktuellt
3750

våra kompetensområden

Coachning av VD och styrelse
Det är inte lätt att både vara strategiskt och operativt ansvarig för en organisations eller ett företags verksamhet och att ansvara för att all kommunikation träffar målet. Samtidigt är just rätt kommunikation en ledningsfråga som skall ligga nära VD, ledningsgrupp och styrelse. RHR har stor vana att agera rådgivare och handfast mentor till VD/styrelse i förändrings- och strategiskt kommunikationsarbete.
Vertyg för ledning av kommunikationsprocesser/-arbete
Kommunikationsarbetet, alldeles oavsett om det handlar om komplexa förändringsprocesser eller om PR och marknadskommunikation, blir så mycket lättare att arbeta med och förankra i organisationen om det följer vissa välbeprövade metoder. RHR kan tillhandahålla verktygen och hjälpa till att upprätta arbetsprocesser som underlättar för både utförare och ledning.
Varumärkesprocesser/förändringsprocesser
Varumärkesprocesser likväl som större förändringsprocesser har det gemensamt att ett utifrånperspektiv ofta är en förutsättning för att inte missa viktiga poänger. RHR har stor vana att arbeta med både varumärkesprocesser och förändringsprocesser i både privata multinationella miljöer och inom offentliga verksamheter. Alltid med det strategiska perspektivet. Alltid med förtroende och hållbara relationer med omgivningen i centrum.