RHR/CC erbjuder strategisk rådgivning och utförande inom framförallt företags- och finansiell kommunikation/IR.

Kommunikationslandkapet är komplext och innefattar ett stort antal olika intressenter som alla måste hanteras professionellt och med ett helhetstänkande sätt. Med gedigen och lång erfarenhet hjälper vi våra uppdragsgivare med att stärka sitt förtroendekapital och sin position genom samverkande och relationsskapande kommunikation.

Vi har bred erfarenhet som syftar till att bygga och stärka våra uppdragsgivares förtroende och relationer. Långsiktig framgång och lönsamhet kräver ett hållbart förhållningssätt till samhället i stort och till den egna organisationens nyckelintressenter.

3741

CORPORATE COMMUNICATION

Grunden för all framgångsrik företagskommunikation är en förståelse för hur din organisation uppfattas av de viktigaste intressenterna. Om de känner till organisationens ambitioner och dess roll i samhället finns förutsättningarna för värdeskapande kommunikation.Read more

FINANSIELL KOMMUNIKATION eller INVESTOR RELATIONS

Finansiell kommunikation och investerarrelationer syftar till att bygga förtroende och förståelse för ett bolags verksamhet i dag samt dess långsiktiga möjligheter att skapa värden. Till de viktigaste intressenterna hör kapitalmarknadens aktörer och deras kunder samt myndigheter och organisationens samarbetspartners.

RHR/CC bistår med strategi, planering och operativt genomförande av aktiviteter som: Rådgivning vid marknadsnotering av aktier och/eller obligationslån.Read more

LEDNINGSSTÖD och STRATEGISK KOMMUNIKATION

Att vara chef och ledare för en organisation ställer höga krav, om ledningsförmåga.Read more