60285

Mikael Byström

Delägare och seniorkonsult

Mikael Byström är seniorkonsult och kan ta sig an ett brett fält av kunduppdrag. Mikael har en bakgrund som kommunikationsdirektör och har suttit i koncernledningen för publika företag som Trelleborg AB och Boliden AB. Som konsult har han en bred erfarenhet av såväl privata (noterade och onoterade) företag, offentlig sektor som klusterorganisationer, både i Sverige och internationellt. Förutom kommunikationsuppdrag, analys och utredningar är han utbildad (Kairos Future) inom och arbetar med omvärldsbevakning, scenarioplanering och strategiprocesser.

0708-55 21 69 |  mikael.bystrom@rhr.se