3908

Mats Tendenvall

Konsult hållbarhetsrapportering

Mats är civilingenjör och även han har en MSc i Milijöstrategisk Styrning från Internationella Miljöinstitutet i Lund. Mats arbetar bland annat med kunduppdrag inom klimat- och energiområdet, CDP-rapportering, med uppföljning av risker kopplade till konfliktmineraler och med hållbarhetsredovisningar utifrån GRI. Mats har även uppdrag som inhyrd analytiker/utredare.

 0708-675 893 |  cecilia.andoff@rhr.se