3563

Mats Hansson

Seniorkonsult

Mats är civilekonom med mer än 30 års erfarenhet av bolagsledning och finansiell kommunikation från bland annat KREAB-gruppen. Han arbetar framförallt med råd, struktur och innehåll i börsnoterade bolags rapporter och kapitalmarknadsmöten. Bland uppdragen finns flera börsnoterade bolags finansiella rapporter, kapitalmarknadsdagar och kvartalspresentationer men också stämmor och andra stora möten som managementkonferenser, där uppdragen sträcker sig från tal och presentationer till totalentreprenader.