3907

Hanna Bremander

Konsult hållbarhetsrapportering

Hanna Bremander har en civilekonomexamen i Business and Development Studies från Copenhagen Business School. Hanna arbetar bland annat med gapanalyser utifrån lagstiftning och intressentkrav på hållbarhet, med väsentlighetsanalyser som input till affärsplanering, med intressentdialoger samt med hållbarhetsfrågor i leverantörskedjor. Hanna har också erfarenhet av att arbeta med GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Hanna ingår i vårt arbetsteam som underkonsult.