3803

Daniel Herstedt

Konsult digital strategi

Daniel Herstedt har lång erfarenhet av design och utveckling av webbplatser, webbshoppar och appar som stärker ditt varumärke och hjälper dig att ta ledarskap i den ständigt nya digitala världen.

 0708-675 893 |  Cecilia.andoff@rhr.se