3915

Cecilia Andoff

Delägare och seniorkonsult

Cecilia har mer än 20 års erfarenhet av kommunikation. Arbetsuppgifterna kännetecknas av rådgivning till ledande befattningshavare och kommunikationsansvariga, samt av projektledning för större uppdrag.

Cecilia arbetar främst med börsnoterade bolag inom B2B. Bland de aktuella uppdragen finns bland annat förberedelser för marknadsnoteringar, prisvinnande årsredovisnings- och hållbarhetsredovisningsarbete för börsbolag samt implementering av mutpolicy för ett större privatägt bolag.

 0708-675 893 |  Cecilia.andoff@rhr.se