3906

Anna Bruun Månsson

Seniorkonsult hållbarhetsstrategi

Anna har mer än 10 års erfarenhet som senior rådgivare inom CSR/hållbarhet, med särskild inriktning på strategi och extern kommunikation. Anna har en kandidatexamen i företagsekonomi och en MSc i miljöstrategi från Internationella Miljöinstitutet i Lund. Genom sina uppdrag har Anna erfarenhet av att arbeta med FN:s Global Compact, ISO 26000 och hon är specialist på GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI). Anna har också arbetet med, och genomfört många revisioner utifrån, ISO 14001, OHSAS 18001 och Code of Conducts. Anna har byggt upp en stor erfarenhet av intressentdialoger (med t ex investerare, kunder och intresseorganisationer) och analyser av verksamheters mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Anna ingår i vårt arbetslag som underkonsult. Exempel på företag som Anna jobbat med är Gina Tricot, Fingerprint Cards och Wihlborgs. Anna är en mycket uppskattad och flitigt anlitad workshopledare och utbildare.