3562

Anders Antonsson

Seniorkonsult

Anders har mer än 20 års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete från främst börsnoterade bolag och större organisationer. Arbetsuppgifterna har kännetecknats av rådgivning till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och kommunikationsansvariga. Huvuddelen av dessa uppdrag kännetecknas av förändring, från myndighet till affärsdrivande verk, från privatägt till börsnoterat samt från projektorganisation till producerande bolag. Bland de aktuella uppdragen finns ett utlandsbaserat bolag som planerar notering på en svensk marknadsplats.