VEM ÄR VI?

 
Vi bistår våra uppdragsgivare att nå sina affärsmål genom att bygga och utveckla sitt förtroendekapital och sin position. Grunden är samverkande, trovärdig och hållbar kommunikation.

RHR/CC:s seniorkonsulter har mångårig erfarenhet av strategisk rådgivning i samband med transaktioner, krishantering och finansiell kommunikation för bolag och dess ägare. På samma sätt har vi bakgrunden för att vara ett ledningsstöd i strategisk kommunikation för organisationer både inom privat och offentlig sektor. Vi arbetar utifrån perspektivet att varje framgångsrik organisation bygger på en kedja av förtroenden.

Olika intressenter har sina specifika anledningar till att bevaka utvecklingen. Bland de viktigaste intressentgrupperna finns alltid medarbetare eller medlemmar, som måste förstå organisations mål och verksamhet, lita på varandra och sina chefer, kunder som vill lita på organisationens tjänster eller produkter samt investerare som litar på besked från ledning och medarbetare.

Respektive länk i denna kedja förutsätter tydlig, integrerad och konsekvent kommunikation som tar vara på varje intressent och kanals förutsättningar.

 
Våra tjänsterKontakta oss
3733

VÅRA MEDARBETARE

 
 
 
Som komplement till vår egen organisation har RHR/CC ett stort nätverk av specialister, inom såväl finans- som hållbarhetsområdet och sociala medier, tillsammans med produktionskompetens i form av grafiska formgivare, fotografer, illustratörer och översättare allt för att sätta ihop uppdragsgivarens bästa och mest resurseffektiva team oavsett om kanalen är digital media, film eller en trycksak.
 

vårt ursprung

RHR/CC har sitt ursprung sedan 1968 i Malmö och var från början en traditionell reklambyrå som sedan slutet av 1990-talet tydligt fokuserat på tjänster inom företags- och finansiell kommunikation. 2003 etablerades en arbetsmetodik som är en kombination av den kompetens som finns hos RHR/CC:s kärna av seniorkonsulter och de specialister som bidrar för att ge uppdragsgivaren det bästa resultatet.
 

vår årsredovisning

RHR/CC har brutet räkenskapsår. Räkenskapsåret 1 juli 2016-30 juni 2017 omsatte RHR/CC nästan 12 miljoner kronor. Under året initierades två nya tjänster; IR Audit samt CorpCom Stresstest. Båda i syfte att utvärdera och utveckla uppdragsgivarens arbete och beredskap.
 
 

vår personuppgiftspolicy

 
På RHR Corporate Communication AB (”RHR/CC”) vill vi skydda och säkerställa din integritet. Denna policy förklarar när och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi använder dem, villkoren för om vi lämnar ut dem till andra och hur vi skyddar din data. Vi kan komma att ändra denna policy från tid till annan så var god kontrollera denna sida för förändringar. Eventuella frågor angående denna policy och vår hantering av personuppgift skickar du till e-post mikael.bystrom@rhr.se eller genom att skriva till RHR Corporate Communication AB, Västergatan 22, 211 21 Malmö. Alternativt kan du ringa 040-685 25 00.

Vilka är vi?
RHR/CC har sitt ursprung sedan 1968 i Malmö och var från början en traditionell reklambyrå som sedan slutet av 1990-talet tydligt fokuserat på tjänster inom företags- och finansiell kommunikation. 2003 etablerades den arbetsmetodik – en kombination av den kompetens som finns hos RHR/CC:s kärna av seniorkonsulter och de specialister som bidrar för att ge uppdragsgivaren det bästa resultatet – som är grunden för bolagets erbjudande till börsnoterade bolag och andra organisationer som behöver kvalificerat kommunikationsstöd.

Hur samlar vi in ​​information från dig?
Förutom de kundregister vi har, som på laglig grund bygger våra klientavtal, så bjuder vi från tid till annan också in till evenemang eller gör utskick där vi delar med oss av nyheter, utbildningar och kontakter. Vid dessa tillfällen försöker vi på ett ansvarsfullt och rimligt sätt hitta och bjuda in gäster som vi tror kan ha nytta av våra erbjudanden och där både vi och den kontaktade förväntas ha berättigat intresse. Vi skapar också kontakter vid olika slags möten och sammankomster och kan, om vi känner att ett ömsesidigt intresse finns, spara kontaktuppgifter för framtida bruk på samma bevekelsgrund.

Vilken typ av information samlas in från dig?
Oavsett om våra kontaktlistor handlar om kunder, leverantörer eller intressanta kontakter är insamlingen av information densamma. Den personliga information som vi samlar kan innehålla ditt namn, företagsadress, e-postadress och telefonnummer. Vi sparar inga andra uppgifter om våra kontakter i våra register.

Hur används din information?
Som exempel, kan vi använda din information till:

  • Sedvanliga kundkontakter
  • Inbjudningar till event
  • Information om trender och vårt eget arbete
  • Offerter och annan information kring potentiella uppdrag
  • Kunskapsinhämtning och undersökningar för att öka vår och våra uppdragsgivares kunskap inom finansiell och strategisk information

Vi granskar regelbundet hur länge vi behöver behålla personlig information. Vi behåller din personliga information så länge som vi ser att informationen är relevant för oss och för er.

Vem har tillgång till din information?
Vi kommer inte att sälja din information till tredje part.
Vi delar inte din information med tredje part för marknadsföringsändamål.

 Tjänsteleverantörer som arbetar på våra vägnar: Vi kan vidarebefordra din information till våra tjänsteleverantörer, underleverantörer och andra associerade organisationer för att slutföra uppgifter och tillhandahålla tjänster till dig på våra vägnar (till exempel expertis inom, grafisk produktion, CSR eller digitala lösningar). När vi kontaktar dessa tjänsteleverantörer ger vi dem emellertid endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att leverera tjänsten.

Dina val
Du kan välja om du vill ta emot information från oss eller inte. Om du inte vill få direkt marknadsföringskommunikation från oss, kan du välja att avstå fortsatt kommunikation genom att kontakta oss. Vi kommer därefter inte kontakta dig vidare för marknadsföring, information eller erbjudanden via post, e-post eller telefon.

Hur kan du få tillgång till och uppdatera din information?
Vi vill ha korrekta uppgifterna om dig och du kan alltid höra av dig både för att ändra dem eller be oss ta bort hela eller delar av informationen. Ändringar eller frågor kring din information skickar du till e-post mikael.bystrom@rhr.se eller genom att skriva till RHR Corporate Communication AB, Västergatan 22, SE-211 21 Malmö. Alternativt kan du ringa +46 40 685 25 00.

Säkerhetsåtgärder på plats för att skydda din information
All information förvarar vi säkert i vår egna lösenordskyddade servermiljö. Det gäller också all övrig dokumentation vi har med kunder och det material vi hanterar i samarbete med dem. Sekretessbelagd företagsinformation destrueras i säkra system.

Användning av ”cookies”
Cookies är små textfiler som sänds till och lagras på din enhet (mobil, dator eller surfplatta) och som är vanligt förekommande på internet. En del är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsens funktionalitet fullt ut, medan andra används för att förbättra din användarupplevelse och underlätta navigation på webbplatsen. De hjälper oss att förbättra vår webbplats och leverera en bättre, mer personlig service. Det är möjligt att stänga av cookies genom att ställa in dina webbläsarinställningar. Mer information om hur du stänger av cookies på din dator finns tillgängligt hos de flesta större webbläsarföre-tagen.

Länkar till andra webbplatser
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av andra organisationer. Denna sekretesspolicy gäller endast vår webbplats, så vi uppmuntrar dig att läsa texter motsvarande denna på andra webbplatser du besöker. Vi kan inte ansvara för sekretesspolicy och praxis på andra webbplatser, även om du får tillgång till dem med länkar från vår webbplats. Vi ansvarar inte för integritetspolicyerna och rutinerna om du länkar till vår webbplats från en tredje parts webbplats.

RHR/CC:s dataskyddsombud
Kontakta Mikael Byström om du har frågor kring RHR/CC:s arbete med personuppgifter.

Granskning och revidering av denna policy
Vi granskar och reviderar denna policy regelbundet. Denna policy uppdaterades senast i maj 2018.