VEM ÄR VI?

 
Vi bistår våra uppdragsgivare att nå sina affärsmål genom att bygga och utveckla sitt förtroendekapital och sin position. Grunden är samverkande, trovärdig och hållbar kommunikation.

RHR/CC:s seniorkonsulter har mångårig erfarenhet av strategisk rådgivning i samband med transaktioner, krishantering och finansiell kommunikation för bolag och dess ägare. På samma sätt har vi bakgrunden för att vara ett ledningsstöd i strategisk kommunikation för organisationer både inom privat och offentlig sektor. Vi arbetar utifrån perspektivet att varje framgångsrik organisation bygger på en kedja av förtroenden.

Olika intressenter har sina specifika anledningar till att bevaka utvecklingen. Bland de viktigaste intressentgrupperna finns alltid medarbetare eller medlemmar, som måste förstå organisations mål och verksamhet, lita på varandra och sina chefer, kunder som vill lita på organisationens tjänster eller produkter samt investerare som litar på besked från ledning och medarbetare.

Respektive länk i denna kedja förutsätter tydlig, integrerad och konsekvent kommunikation som tar vara på varje intressent och kanals förutsättningar.

 
Våra tjänsterKontakta oss
3733

VÅRA MEDARBETARE

 
 
 
Som komplement till vår egen organisation har RHR/CC ett stort nätverk av specialister, inom såväl finans- som hållbarhetsområdet och sociala medier, tillsammans med produktionskompetens i form av grafiska formgivare, fotografer, illustratörer och översättare allt för att sätta ihop uppdragsgivarens bästa och mest resurseffektiva team oavsett om kanalen är digital media, film eller en trycksak.
 

vårt ursprung

RHR/CC har sitt ursprung sedan 1968 i Malmö och var från början en traditionell reklambyrå som sedan slutet av 1990-talet tydligt fokuserat på tjänster inom företags- och finansiell kommunikation. 2003 etablerades en arbetsmetodik som är en kombination av den kompetens som finns hos RHR/CC:s kärna av seniorkonsulter och de specialister som bidrar för att ge uppdragsgivaren det bästa resultatet.
 

vår årsredovisning

RHR/CC har brutet räkenskapsår. Räkenskapsåret 1 juli 2015-30 juni 2016 omsatte RHR/CC drygt 8,9 miljoner kronor. Några av årets viktigaste händelser var att vi blev ytterligare en delägare när Mikael Byström kom in i bolaget. Under året initierades två nya tjänster; IR Audit samt CorpCom Stresstest. Båda i syfte att utvärdera och utveckla uppdragsgivarens arbete och beredskap.