CORPORATE COMMUNICATION

Grunden för all framgångsrik företagskommunikation är en förståelse för hur din organisation uppfattas av de viktigaste intressenterna. Om de känner till organisationens ambitioner och dess roll i samhället finns förutsättningarna för värdeskapande kommunikation.Read more

INVESTOR RELATIONS

Finansiell kommunikation och investerarrelationer syftar till att bygga förtroende och förståelse för ett bolags verksamhet i dag samt dess långsiktiga möjligheter att skapa värden. Till de viktigaste intressenterna hör kapitalmarknadens aktörer och deras kunder samt myndigheter och organisationens samarbetspartners.Read more

LEDNINGSSTÖD, STRATEGISK KOMMUNIKATION

Att vara chef och ledare för en organisation ställer höga krav, om ledningsförmåga. RHR har stor vana att agera rådgivare och handfast mentor till VD/styrelse i förändrings- och strategiskt kommunikationsarbete likväl som att tillhandahålla verktygen och hjälpa till att upprätta arbetsprocesser som underlättar för både utförare och ledning.Read more

Varför välja RHR?

 
 
RHR Corporate Communication är en rådgivningsbyrå fokuserad på strategisk kommunikation. Vi bistår våra uppdragsgivare att nå sina affärsmål genom att bygga och utveckla sitt förtroendekapital och sin position. Grunden är samverkande, trovärdig och hållbar kommunikation.
 

LÅNG OCH BRED ERFARENHET

RHR/CC:s seniorkonsulter har mångårig erfarenhet av strategisk rådgivning i samband med transaktioner, krishantering och finansiell kommunikation för bolag och dess ägare. På samma sätt har vi bakgrunden för att vara ett ledningsstöd i strategisk kommunikation för organisationer både inom privat och offentlig sektor. Vi arbetar utifrån perspektivet att varje framgångsrik organisation bygger på en kedja av förtroenden.

STORT ENGAGEMANG

Vi “lever med” våra uppdragsgivare med det menar vi att vi ständigt följer dem och världen vi de befinner sig i – allt för att försöka vara proaktiva och bistå på bästa sätt. Våra ofta långa kundrelationer gör att vi snabbt kan sätta oss in i projekt och i många fall agera förlängda arm till uppdragsgivarens egna organisationen, men samtidigt bidra med utifrånperspektivet.

FRAMGÅNGSRIK KOMMUNIKATION

Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi framgångsrik kommunikation, vilket resulterat i utmärkelser  både nationellt och internationellt. Men framför allt har det lett till resultat för eller förändring inom organisationen.

GUMMIBANDSORGANISATION

Vi har ett stort nätverk av specialister och produktionskapacitet, vilket gör att vi kan sätta ihop det bästa och mest resurseffektiva teamet för varje uppdrag eller uppdragsgivare.

3773
229producerade årsredovisningar
52års kundnöjdhet
33Lyckade transaktioner
61Års samlad erfarenhet

AKTUELLT